Kalender


søndag den 21. januar
Gudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost.
Tidspunkt: kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost efterfulgt af et foredrag af journalist Morten Beiter, der vil fortælle om Sicilien.
Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest 14. januar.
søndag den 21. januar
Sidste søndag efter helligtrekonger
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
Kirkefrokost med foredrag af Morten Beiter
Tilmelding
søndag den 28. januar
Septuagesima
Tidspunkt: kl. 10.00
Margrethe Dahlerup Koch
lørdag den 3. februar
Højskoledag
Tidspunkt: kl. 10.00
Kl. 10.00: Morgensang i valgmenighedskirken

kl. 10.30: Foredrag v / ph.d. og højskolelærer Chr. Hjortkær, Silkeborg, der vil tale om "Det utilstrækkelige selv". Ungdommen er ikke, hvad den har været. Den er sundere, mindre kriminel og mere pligtopfyldende. Ungdommen har tabt tiden og indrettet sig efter klokken. Døgnet inddeles i klokketimer, så præstationen kan presses til det maksimale. Den både frygter verdens straf og straffer sig selv. 500 år efter Luther er vi tilbage, hvor han startede. I præstationssamfundet og angstens tidsalder. Vi maksimerer som munke. Og lever i fremtiden. Hvordan i alverden hjælper vi en ungdom, der er ved at miste sig selv i skam, angst og diagnoser? Måske ved at se nærmere på Luther og Kierkegaards tanker om angst og kærlighed.

kl. 12.00: Spisning

kl. 12.45: En fortælling med fællessang sammen med forstander på Vestjyllands Højskole, Else Mathiassen, og to musikere, Karen Sørensen og Torben Lassen. Temaet er: Grundtvig og kvinderne, og vi skal således høre nogle spændende historier om de kvinder, der puskede liv i Grundtvigs tanker, idéer og digtning.

Højskoledagen arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening.

Pris kr. 200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 27. januar.
søndag den 4. februar
Sexagesima
Tidspunkt: kl. 10.00
Peter Hedegaard
torsdag den 8. februar
Koncert
Tidspunkt: kl. 19.30
Koncert i valgmenighedskirken med brasiliansk fløjte / guitarduo.
Flere oplysninger i næste kirkeblad
torsdag den 22. februar
Filmaften
Tidspunkt: kl. 16.45
Vi ser filmen "Det hvide bånd", som sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær, Naur, vil give os en introduktion til. Derefter middag.
Pris kr. 150,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 15. februar.
søndag den 4. marts - tirsdag den 6. marts
Martsmenighedsmøderne fejrer 100 års jubilæum
Tidspunkt: kl. 14.00
Søndag kl. 14.00: Gudstjeneste i valgmenighedskirken v/ professor dr.theol. Viggo Mortensen

kl. 15.30: Kaffe / kage i Skolegade 32 og i forlængelse heraf: Foredrag om den svenske forfatter Selma Lagerlöf: "Eventyrfortælleren med det eventyrlige liv" - v/forfatter Doris Ottesen.

Mandag kl. 17.00: Foredrag: "Er kristendom bedre end islam?" - med udblik til Paulus, Luther og Bonhoeffer v/ forfatter og MF Naser Khader.
Derefter middag og kaffe

Tirsdag kl. 19.00: Foredrag: "Om politik" v/forfatter og journalist Thomas Larsen.
Kaffe / kage og sluttelig forårssang.

Alle møderne foregår i Skolegade 32.
Det trykte program med flere informationer vil blive lagt frem i kirken og indgå i næste kirkeblad.onsdag den 14. marts
Valgmenighedens generalforsamling
Flere informationer senere.
torsdag den 30. august - søndag den 2. september
Højskoletur til København
De midt- og vestjyske højskoler arrangerer en fælles højskoletur til København med overskriften: I Grundtvigs fodspor.

Flere informationer senere.
Konfirmation
Konfirmationer
Fra 2010 er der konfirmation på Store Bededag - se alle datoer her...
Læs mere
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   9742 1023  |   post@holstebrovalgmenighed.dk