Kalender


torsdag den 21. februar
Studiekreds
Tidspunkt: kl. 16.00 - 17.30
I vinterens studiekreds skal vi læse Markusevangeliet, og vi mødes i Skolegade 32 torsdag den 17. januar, 31. januar og 21. februar.

Der kræves ingen andre forudsætninger end lysten til at læse en næsten 2000 år gammel tekst. Og en nysgerrighed efter at finde ud af, hvorfor eller om sådan  nogle gamle ord stadig er vigtige at beskæftige sig med.

Af hensyn til min forberedelse vil jeg gerne vide, hvem og hvor mange vi bliver. Derfor vil jeg gerne have tilmelding senest torsdag den 3. januar enten på mail: mdkoch@mail.dk eller på tlf.: 21 14 36 58.

Margrethe Koch
fredag den 22. februar
Koncert i valgmenighedskirken
Tidspunkt: kl.16.30
Koncert i kirken med Industri- og Håndværkerforeningens sangkor, der fejrer 75 års jubilæum.
Koncerten er åben for alle.
Entré kr. 20,00, der går til Valgmenighedens Hjælpefond.
søndag den 3. marts
Børnegudstjeneste
Tidspunkt: kl. 14.00
Børnegudstjeneste,  der indleder sæsonen for minikonfirmander.
torsdag den 7. marts
Rejseforedrag - Drømmen om Amerika
Tidspunkt: kl. 19.30
Forud for USA-rejsen til september inviteres alle interesserede til et kort foredrag om den danske udvandring til Amerika v/ Erik Nørkjær. Der bliver desuden en orientering om rejsens program og mulighed for spørgsmål.

Mødet foregår i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32 i Holstebro.

Der betales kr. 50,00 for kaffen, men bortset herfra er mødet gratis.

Alle er velkomne - uanset om man deltager i rejsen eller ej.

Tilmelding senest søndag den 3. marts til Erik Nørkjær, telf.: 2161 5501 eller mail: enorkjaer@gmail.com
lørdag den 9. marts
Koncert i valgmenighedskirken
Tidspunkt: kl. 15.00
Koncert med Concerto Copenhagen med strygeoktetter af Mendelsohn og Niels W. Gade.
Entré kr. 100,00
Arrangeres i samarbejde med Nordvestjysk Musikkreds.
onsdag den 13. marts
Fællessang i kirken
Tidspunkt: kl. 17.00 - 18.00
Fællessang fra højskolesangbogen  v / Sigrid Mørup.
torsdag den 14. marts
Generalforsamling
Tidspunkt: kl. 19.30
Valgmenighedens generalforsamling, der indledes i kirken med gudstjeneste kl. 18.00 og efterfølgende spisning og generalforsamling i Skolegade.
søndag den 17. marts - fredag den 22. marts
Konfirmandernes tur til Rom
onsdag den 27. marts
"Hvorfor er det nu, vi synger?"
Tidspunkt: kl. 19.00 - 21.00
En sang- og højskoleaften med Per Krøis Kjærsgaard, der er tekstforfatter, komponist og pianist samt forstander på Osted Fri- og Efterskole, og som nok er mest kendt for at have skrevet "Kære linedanser" og "Giv os lyset tilbage", sidstnævnte med melodi af Rasmus Skov Borring.
Mødet foregår på Holstebro Friskole, Lægårdvej 102, Holstebro, i Valhalla (salen).
onsdag den 10. april
Fællessang i kirken
Tidspunkt: kl. 17.00 18.00
Fællessang efter højskolesangbogen v / Sigrid Mørup
lørdag den 27. april
"Dannelse og folkeoplysning for en ny tid"
Tidspunkt: kl. 9.30 - 16.00
kl. 10.00:      Kor og skoleleder  Mads Bille, Herning:
                        "Fællessang, fællesskab og dannelse",
                         foredrag og fællessang.

kl. 12.45:      Lektor Stefan Graf, UC Lillebælt: "Dannelsens plads i efterskolen",
                         resultater og erfaringer fra et forskningsprojekt.

kl. 14.30:      Museumsinspektør Jeanette Varberg, Nationalmuseet: "Hvad hånden
                         former, er åndens spor.
                         Spor af ånd og religiøsitet i forhistoriske genstande."

Mødet foregår på Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb, og arrangeres af Grundtvigsk Forum.

Pris med frokost og kaffe: kr. 275,00. Indbetales på reg. 8117, konto 0002860907. Venligst anfør indbetalerens navn og "Dannelse og folkeoplysning".

Tilmelding senest 23. april på tlf. 9748 1322 eller mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Information: Michael Böss, tlf. 2093 4818, mail: vagnmichael@gmail.com
torsdag den 23. maj
Udflugt
Tidspunkt: kl. 18.00 - 22.00
Valgmenighedens årlige sommerudflugt er en aftentur til Nr. Nissum Kirke og Seniorhøjskolen, og museumsinspektør Esben Graugaard er vores guide.

Afgang fra kirken i Skolegade kl.18.00. Over Vejrum, Kjærgårds Mølle og Gudum kører vi til Nr. Nissum kirke og hører et par historier undervejs.

I kirken hører vi om den udsmykning, som kunstnerne Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes har udført med bl. a. en ny altertavle. Derefter fortæller Esben Graugaard om et par gravminder på kirkegården.

Vi kører derefter til Seniorhøjskolen, hvor forstander Maria Kangas Christensen vil fortælle om stedet, og hvor vi skal nyde vores aftenkaffe.

På vejen hjem fortælles om Klosterhede, før der blev plantet skov, og vi kører ad den smukke gamle landevej gennem skoven til Holstebro.

Pris kr. 100,00.
Tilmelding til enten Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest 16. maj.  
lørdag den 25. maj
Årsmøde
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, hvor Sdr. Nærå Valgmenighed er vært.
Program og invitation følger.
onsdag den 5. juni
Grundlovsmøde på Nr. Vosborg
Tidspunkt: kl. 14.00
Grundlovsmøde på Nr. Vosborg, hvor kulturskoleleder og forfatter, Lene Rikke Bresson, holder grundlovstalen, og hvor der også er et musikalsk indslag med marimbaorkesteret "Knock on Wood", der vil spille en blanding af nye og velkendte sange under ledelse af Dennis Boel.

Arrangeres i samarbejde med Bøvling Valgmenighed, DGI Vestjylland, Holstebro Højskoleforening og Nr. Vosborg. Mødet er gratis, men der betales for kaffen.
torsdag den 29. august - søndag den 1. september
Højskoledage på Liselund, Slagelse
Program med nærmere oplysninger følger.
søndag den 8. september
Grundtvigs fødselsdag på Skærum Mølle
Flere informationer følger senere.
mandag den 9. september - fredag den 20. september
Drømmen om Amerika
Kom med på en anderledes "højskolerejse", der byder på historisk og kulturelt indhold samt ægte wild-west-stemning. Oplev personlige møder med de hjertelige dansk-amerikanere og nyd den enestående natur i hjertet af USA.
Vi rejser i de danske udvandreres fodspor og følger deres nye liv i "Guds eget land". En fortælling om udlængsel, virketrang og hjemvé. Det gennemgående tema bliver den danske masseudvandring fra 1860 - 1910 og den drøm om Amerika, der førte over 300.000 af vore landsmænd til en ny og anderledes tilværelse.
Tilmeldingsblanket kan  rekvireres ved henvendelse til Erik Nørkjær: enorkjaer@gmail.com

OBS: Kun få ledige pladser
Tilknyttet fil:     (6750 Kb)
søndag den 22. september
Efterårsmøde
Efterårsmøde for de midt- og vestjyske valgmenigheder i Herning.
Nærmere program følger
tirsdag den 1. oktober
Forfatteraften
Forfatteraften på Holstebro Bibliotek med Maren Uthaug.
Arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening.
Flere informationer senere
torsdag den 24. oktober
Efterårsmøde
Efterårsmøde med skuespiller Ulf Pilgaard: "Mit liv som Ulf".
Mødet arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening og foregår i valgmenighedskirken.
Flere informationer senere.
Konfirmation
Konfirmationer
Fra 2010 er der konfirmation på Store Bededag - se alle datoer her...
Læs mere
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   9742 1023  |   post@holstebrovalgmenighed.dk