Arrangementer


onsdag den 15. april

Højskolesang
Tidspunkt: kl. 17.00 - 18.00

Højskolesang i valgmenighedskirken v/ Sigrid Mørup
lørdag den 25. april

Dannelse og folkeoplysning for en ny tid Folkeuniversitetet Skærum Mølle
Tidspunkt: kl. 9.30 - 16.00


Program

kl.   9.30:  Ankomst og kaffe

kl. 10.00:  Brian Degn Mårtensson, lektor i pædagogisk filosofi, ph.d-stipendiat, samfundsdebattør og blogger i "Folkeskolen":  "Skolens dannelses- og oplysningsopgave i dag. Har arven fra Grundtvig stadig betydning?

kl. 12.00:  Frokost

kl. 12.45:  Mogens Kirkeby, DGI, politisk ansvarlig for Folkeoplysning & Aktivt Medborgerskab: "Hvordan ser vi i DGI vores bidrag til folkeoplysningen?"

kl. 14.00:  Kaffe

kl. 14.30: Lucas Skræddergaard, medlem af Dansk Ungdoms Fællesråds forretningsudvalg (og formand for Kristeligt Forbund for Studerende): " Hvordan får vi de unge tilbage til den offentlige debat, og hvorfor har de sociale medier skræmt dem bort?"


Pris: kr. 275,00. Indbetales på reg. 8117 konto 0002860907. Venligst anfør indbetalerens navn og "Dannelse og folkeoplysning".

Tilmelding senest den 21. april 2020 på telefon 9748 1322 eller e-mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb
mandag den 4. maj

Alsang 2020
Tidspunkt: Om aftenen

Mandag den 4. maj vil 75-året for Danmarks befrielse blive markeret ved Alsangsmøder landet over og således også i Holstebro. Repræsentanter for Holstebro Musikskole, Musiklærerrådet, Holstebro Friskole, frivillige kor og Holstebro Valgmenighed arbejder sammen om  programmet.

Om formiddagen vil der være fællessang i byen for børn fra byens skoler, og om aftenen planlægges et fællesarrangement i Lystanlægget med musik, kor og først og fremmest byens borgere. Aftenen vil starte i byen med musik og fakkeloptog til Lystanlægget, hvor vi sammen skal synge mange af vores dejlige danske sange.

Nærmere oplysninger vil fremgå af dagspressen.
tirsdag den 26. maj

Udflugt
Tidspunkt: kl. 18.30

Valgmenighedens årlige udflugt vil i år være en kirkegårdsvandring med Esben Graugaard som guide.
Mødested: lågen til Søndre Kirkegård på Viborgvej.
Bagefter er der kaffe på Holstebro Museum.
Pris kr. 75.00.
Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 19. maj.
lørdag den 6. juni - søndag den 7. juni

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Tidspunkt:

Årsmødet foregår i år på Rødding Højskole.
Program med nærmere oplysninger og tilmeldelsesblanket vil blive lagt frem i kirken.
Seneste nyt
23.3.20
Konfirmation
Konfirmationen er flyttet til lørdag den 20. juni kl.10
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   5153 1819  |   post@holstebrovalgmenighed.dk