Privatlivspolitik


Privatlivspolitik
Holstebro Valgmenighed
Skolegade 32
7500  Holstebro
Cvr nr.: 2159 6515

Menigheden behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du bør læse denne politik og er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Holstebro Valgmenighed er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Formanden Mette Krog kan kontaktes på tlf.:  3058 8217 og på mail: metteluisekrog@gmail.com
Valgmenighedspræst Caspar Wenzel Tornøe  kan kontaktes på tlf. nr. 5153 1819 og på mail cwt@km.dk eller
Valgmenighedspræst Trine Hostrup Dige kan kontaktes på tlf. nr.40495808  og på mail thd@km.dk
Forretningsfører Harald Nielsen kan kontaktes på tlf. nr. 23824053 samt på mail hnaulum@fiberpost.dk
Kasserer Mona Andersen kan kontaktes på tlf. nr. 2144 3405 samt på mail kristianmona@gmail.com

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at drive menighed, herunder medlemsadministration.
Retsgrundlaget er medlemmernes aftale om medlemskab af menigheden.
Vores medlemmer er forpligtede til at give menigheden de personoplysninger, vi skal bruge for at kunne indgå en aftale om medlemskab.

3. Kategori af personoplysninger

Om vores medlemmer modtager vi almindelige oplysninger; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og cpr.nr., fødselsdato, fødested, dåbsdato, oplysninger om dåbsbarnets faddere, vielsesdato, dødsdato, oplysning om anmelder af dødsfaldet, gravstedsindehaver, begravelses-/bisættelsesdato.
Du giver os autorisation til - via din skatteattest på Skats hjemmeside - at indhente din skattepligtige indkomst, som vi bruger til beregning af medlemsbidrag. Det er kun menighedens forretningsfører, som har adgang til disse indkomstoplysninger.
Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

4. Behandling og videregivelse af personoplysninger

Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
føre menighedens kirkebog
kunne administrere dit medlemsforhold
kunne sende dig kirkeblad, nyhedsmails og anden medlemsinformation

Ved indmeldelse og udmeldelse af menigheden videregiver menigheden personoplysninger til Folkeregisteret.
Vi indberetter indbetalte medlemsbidrag til Skat og videregiver derfor personoplysninger, herunder cpr.nr.  til Skat.  
I forbindelse med bidragsopkrævning uploader vi filer med personoplysninger til Nets (Betalingsservice) og videregiver derfor personoplysninger til Nets.
Vi kan dele personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores administration, f.eks. udbyder af de edb-programmer vi bruger til medlemsadministration, hosting af menighedens hjemmeside, osv. Vi har indgået databehandleraftaler med disse.
Vi indfører persondata i kirkebogen. I kirkebogen indføres dåb, konfirmationer, vielser og dødsfald.
I forbindelse med en dåb indhenter vi personoplysninger fra det sogn, hvor barnet er født. Efter dåben sender præsten personoplysninger, herunder oplysninger om barnets faddere, tilbage til sognet.
Efter en vielse sender præsten persondata til det lokale sogn.
I forbindelse med dødsfald modtager vi en afgørelse vedrørende begravelse/ligbrænding fra det sogn, hvor afdøde boede.
I vores kirkeblad oplyser vi navn på døbte, viede, konfirmander og døde.

5. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Valgmenigheden opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.
Vi opbevarer alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt.
Vi sletter personoplysninger om vores medlemmer 5 år efter, at de er døde eller udmeldte (dog først efter 10 år i de tilfælde, hvor der er indgået en forpligtigelseserklæring).
Af lokalhistoriske årsager opbevarer vi medlemslister tilbage i tiden indeholdende navn og adresse.

6. Dine rettigheder

Som medlem har du til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har og behandler om dig. Ønsker du indsigt, skal du skrive til os på mailadressen: hnaulum@fiberpost.dk, og vi imødekommer din indsigtsret så hurtigt som muligt.
Vores medlemmer har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger skal slettes eller bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7. Hjemmeside - Cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på menighedens hjemmeside og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.
Cookies er nødvendige, for at menighedens hjemmeside kan fungere optimalt.
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din internetbrowser.

8. Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, så vi beskytter dine personoplysninger mod f.eks.  uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores data. Vi beskytter også fortroligheden af dine data ved hjælp af kryptering (sikker mail).   

9. Opdatering af denne politik

Menigheden er forpligtet til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med lovgivningen.
Denne politik kan ændres uden varsel. Den nyeste opdaterede politik vil altid være tilgængelig på menighedens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil vi orientere herom i Kirkebladet.

Denne politik er senest opdateret den 19. april 2022
Kalender
26.3.23
Mariæ Bebudelse
Trine H. Dige

Afslutning for minikonfirmander
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   5153 1819  |   caspar@holstebrovalgmenighed.dk