Praktiske oplysninger


Adresseændringer bedes venligst meddelt til forretningsføreren

Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf. 7022 3040, senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20.00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I efter gudstjenesten skal hentes igen kl. 11.15. På hjemturen skal der intet betales.

Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Ansvarshavende: .Caspar Wenzel Tornøe

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Caspar Wenzel Tornøe. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest 31. december 2018.

Fotografering under gudstjenester og kirkelige handlinger

Ved dåb: Under hensyntagen til den øvrige menighed kan man fotografere dåbsfølget, når de går ind og ud af kirken. Under selve dåben er fotografering kun tilladt under særlige omstændigheder og efter forudgående aftale med præsten. Fotografering under resten af gudstjenesten frabedes venligst.

Ved konfirmation: Der kan fotograferes, når konfirmanderne kommer ind, og når de går ud af kirken. Desuden er man velkommen til at fotografere konfirmandholdet og den enkelte konfirmand i kirken efter gudstjenesten.

Ved bryllup: Man kan fotografere, når bruden eller parret går ind, og når de nygifte går ud af kirken. Ønskes andet, skal det aftales på forhånd med præsten.

Ved begravelse og bisættelse: Man kan fotografere før og efter begravelsen og bisættelsen. Ønskes andet, skal det aftales på forhånd med præsten.
Konfirmation
Konfirmationer
Fra 2010 er der konfirmation på Store Bededag - se alle datoer her...
Læs mere
Kalender
22.10.19
Studiekreds om Mathæusevangeliet / Margrethe Koch
Vi læser så meget, vi kan nå af det længste af de fire evangelier fire tirsdage...
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   5153 1819  |   post@holstebrovalgmenighed.dk