Links


Links

Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Holstebro
www.valgmenighedenshus.dk

Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder:
www.friegrundtvigske.dk

Grundtvigsk Forum:
www.grundtvig.dk

Den danske Folkekirke:
www.folkekirken.dk

Holstebro Kommune:
www.holstebro.dk

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed:
www.avv-valgmenighed.dk

Bøvling Valgmenighed:
www.boevlingvalgmenighed.dk

Herning Valgmenighed:
www.h-g-valgmenighed.dk

Gjellerup Valgmenighed:
www.h-g-valgmenighed.dk

Lemvig Valgmenighed:
www.lemvigvalgmenighed.dk

Kjellerup og Omegns Valgmenighed:
www.kjellerupvalgmenighed.dk

Biblen - Det danske Bibelselskab - opslag mv.:
www.bibelselskabet.dk

Holstebro Højskoleforening:
www.holstebrohojskoleforening.dk

Kalender
26.3.23
Mariæ Bebudelse
Trine H. Dige

Afslutning for minikonfirmander
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   5153 1819  |   caspar@holstebrovalgmenighed.dk